Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 42/2016

Číslo v CRZ*:

42/2016

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 60/2014 a zo Zmluvy č. 70/2014 o nájme čast

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 60/2014 a zo Zmluvy č. 70/2014 o nájme časti pozemku

Predmet dodatku:

postúpenie práv a prevzatie povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 60/2014 a zo Zmluvy č. 70/2014 o nájme časti pozemku

Viazanosť k zmluve:

288/2014

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: 3MONKEYS s.r.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice, IČO: 45519277

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: Mgr. art. Marek Čecho

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

19.02.2016

Platnosť dodatku:

19.02.2016 -

Zverejnenie dodatku:

19.02.2016

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestorov č. 60/2014 a zo Zmluvy č. 70/2014 o nájme časti pozemku (PDF, 679,56 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33