Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 38/2017

Číslo v CRZ*:

38/2017

Číslo dodatku:

1/2017

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 148/2010 zo dňa 30.4.2010

Predmet dodatku:

zmena označenia prenajímateľa

Viazanosť k zmluve:

148/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Monika Görgeiová, Chorváty 8, 044 02 Chorváty, IČO: 45266964

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

23.02.2017

Platnosť dodatku:

23.02.2017 -

Zverejnenie dodatku:

31.03.2017

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 148/2010 zo dňa 30.4.2010 (PDF, 127,13 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33