Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 644/2019

Číslo v CRZ*:

644/2019

Číslo dodatku:

3/2019

Názov dodatku:

Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 42/2010 v znení dodatkov

Predmet dodatku:

Zmena doby nájmu z doby určitej na dobu neurčitú a úprava ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

42/2010

Zmluvná strana :

predávajúci: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: MEDICONA s.r.o., Moldavská 33, 040 11 Košice, IČO: 36 573 230

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

20.12.2019

Platnosť dodatku:

20.12.2019 -

Zverejnenie dodatku:

20.12.2019

Účinnosť dodatku:

01.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 3/2019 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 42/2010 v znení dodatkov (PDF, 437,25 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33