Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 213/2016

Číslo v CRZ*:

213/2016

Číslo dodatku:

2/2016

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 53/2012 zo dňa 26.6.2012 v znení Dod.č. 1/2015 zo dňa 17.12.2015

Predmet dodatku:

zmena čl. III, IV, V

Viazanosť k zmluve:

53/2012

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

dodávateľ: WELLDAN s.r.o., Amurská 9, 040 12 Košice, IČO: 36731293

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

19.12.2016

Platnosť dodatku:

19.12.2016 -

Zverejnenie dodatku:

20.12.2016

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2016 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 53/2012 zo dňa 26.6.2012 v znení Dod.č. 1/2015 zo dňa 17.12.2015 (PDF, 74,57 kB)

Poznámka:

zmena doby nájmu na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33