Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 46/2015

Číslo v CRZ*:

46/2015

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1/2015

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 42/2010 zo dňa 15.3.2010

Predmet dodatku:

zmena doby nájmu do 31.12.2019 a čl. VI

Viazanosť k zmluve:

42/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MEDICONA s.r.o., Moldavská 33, 040 11 Košice, IČO: 36573230

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

17.03.2015

Platnosť dodatku:

17.03.2015 - 31.12.2019

Zverejnenie dodatku:

19.03.2015

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 42/2010 zo dňa 15.3.2010 (PDF, 61,15 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33