Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 578/2019

Číslo v CRZ*:

578/2019

Číslo dodatku:

2/2019

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2019 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 47/2010 zo dňa 18.3.2010 v znení Dod. č. 1/2015 zo dňa 24.3.2015

Predmet dodatku:

zmena čl. I, II, III, IV, V, VI, VII a príloh č. 2 a 3

Viazanosť k zmluve:

47/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: GOLDEN EYE, s.r.o., Agátová 65, 040 14 Košice, IČO: 31721681

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

03.12.2019

Platnosť dodatku:

03.12.2019 -

Zverejnenie dodatku:

03.12.2019

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2019 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 47/2010 (PDF, 5,32 MB)

Poznámka:

nájom na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33