Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 569/2019

Číslo v CRZ*:

569/2019

Číslo dodatku:

2/2019

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 69/2010 zo dňa 6.9.2010 v znení Dod. č. 1/2015 zo dňa 12.8.2015

Predmet dodatku:

zmena čl. I, II, III, IV, V, VI, VII a príloh č. 2 a č. 3

Viazanosť k zmluve:

69/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MEDICAMB s.r.o., Mäsiarska 27, 040 01 Košice, IČO: 36594628

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

27.11.2019

Platnosť dodatku:

27.11.2019 -

Zverejnenie dodatku:

27.11.2019

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 69/2010 (PDF, 996,49 kB)

Poznámka:

zmena nájmu na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33