Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 187/2014

Číslo v CRZ*:

187/2014

Číslo dodatku:

1/2014

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 140/2009 zo dňa 7.8.2009

Predmet dodatku:

zmena doby nájmu na dobu neurčitú

Viazanosť k zmluve:

140/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MUDr. Karina Kňazovická, Rázusova 6, 040 01 Košice, IČO: 35529521

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

16.04.2014

Platnosť dodatku:

16.04.2014 - 29.02.2020

Zverejnenie dodatku:

30.05.2014

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

archívna

Prílohy:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 140/2009 zo dňa 7.8.2009 (PDF, 692,42 kB)

Poznámka:

ukončenie nájmu dohodou k 29.2.2020

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33