Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 136/2014

Číslo v CRZ*:

136/2014

Číslo dodatku:

1/2014

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 58/2009 zo dňa 6.8.2009

Predmet dodatku:

zmena doby nájmu na dobu neurčitú

Viazanosť k zmluve:

58/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: MUDr. Anna Sedlárová, Národná trieda 57, 040 01 Košice, IČO: 31261574

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

05.03.2014

Platnosť dodatku:

05.03.2014 -

Zverejnenie dodatku:

23.05.2014

Účinnosť dodatku:

24.05.2014

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 58/2009 zo dňa 6.8.2009 (PDF, 707,28 kB)

Poznámka:

zmena nájmu na dobu neurčitú

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33