Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 571/2021

Číslo v CRZ*:

571/2021

Číslo dodatku:

2/2021

Názov dodatku:

Dodatok č.2/2021 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.29/2010 zo dňa 15.03.2010 v znení Dodatku č.1/2015 zo dňa 20.03.2015

Predmet dodatku:

Viazanosť k zmluve:

29/2010

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: AKRAMED s.r.o., Podbeľová 28, 040 17 Košice, IČO: 36587028

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

27.10.2021

Platnosť dodatku:

-

Zverejnenie dodatku:

28.10.2021

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č.2/2021 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č.29/2010 zo dňa 15.03.2010 v znení Dodatku č.1/2015 zo dňa 20.03.2015 (PDF, 7,12 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33