Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 517/2019

Číslo v CRZ*:

517/2019

Číslo dodatku:

Dodatok č. 2/2019

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 174/2009 zo dňa 16.07.2019

Predmet dodatku:

Predĺženie doby nájmu

Viazanosť k zmluve:

174/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Farkema Plus s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 44150750

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

30.07.2019

Platnosť dodatku:

30.07.2019 -

Zverejnenie dodatku:

30.07.2019

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 174/2009 zo dňa 16.07.2009 (PDF, 5,45 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33