Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 460/2019

Číslo v CRZ*:

460/2019

Číslo dodatku:

2/2019

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 175/2009 zo dňa 3.8.2009 v znení Dod. č. 1/2014 zo dňa 29.5.2014

Predmet dodatku:

zmena čl. I, II, III, IV, V, VI, VII

Viazanosť k zmluve:

175/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Farmake, s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 43808620

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

10.06.2019

Platnosť dodatku:

10.06.2019 -

Zverejnenie dodatku:

10.06.2019

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2019 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 175/2009 (PDF, 5,2 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33