Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 9/2016

Číslo v CRZ*:

9/2016

Číslo dodatku:

1/2015

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 8/2009

Predmet dodatku:

Zmena v osobe prenajímateľa a niektorých ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

8/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: SKIA s.r.o., Plzenská 1599/127, 040 11 Košice, IČO: 36 591 025

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

15.12.2015

Platnosť dodatku:

15.12.2015 -

Zverejnenie dodatku:

11.01.2016

Účinnosť dodatku:

12.01.2016

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 8/2009 (PDF, 128,81 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33