Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 281/2013

Číslo v CRZ*:

281/2013

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 94/2009

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 94/2009

Predmet dodatku:

Zmena v osobe nájomcu, zmena doby nájmu a niektorých ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

94/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: ORO Medical s.r.o., Turgenevova 31, 040 01 Košice, IČO: 47 213 949

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

05.09.2013

Platnosť dodatku:

05.09.2013 -

Zverejnenie dodatku:

18.12.2013

Účinnosť dodatku:

01.01.2014

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 94/2009 (PDF, 1,2 MB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33