Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 167/2014

Číslo v CRZ*:

167/2014

Číslo dodatku:

2/2014

Názov dodatku:

Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 81/2009

Predmet dodatku:

Zmena doby nájmu a niektorých ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

81/2009/NP

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: SYLVIUS s.r.o., Obchodná 8, 040 11 Košice, IČO: 36 583 464

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

15.05.2014

Platnosť dodatku:

15.05.2014 -

Zverejnenie dodatku:

28.05.2014

Účinnosť dodatku:

29.05.2014

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 2/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 81/2009 (PDF, 172,17 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33