Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 16/2014

Číslo v CRZ*:

16/2014

Číslo dodatku:

4/2014

Názov dodatku:

Dodatok č. 4/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 93/2009

Predmet dodatku:

Zmena doby nájmu a niektorých ustanovení zmluvy

Viazanosť k zmluve:

93/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: ANNA DENT s.r.o., Rastislavova 45, 040 01 Košice, IČO: 46 056 980

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

30.01.2014

Platnosť dodatku:

30.04.2014 -

Zverejnenie dodatku:

30.01.2014

Účinnosť dodatku:

01.02.2014

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 4/2014 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 93/2009 (PDF, 162,22 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33