Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 1/2010

Číslo v CRZ*:

1/2010

Číslo dodatku:

1/2010

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2010 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 42/2009

Predmet dodatku:

zmena nájomcu

Viazanosť k zmluve:

42/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: GynDem, s.r.o., Potočná 15, 040 01 Košice, IČO: 45521883

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MUDr. Jaroslav Demkov, Potočná 15, 040 01 Košice, IČO: 35554894

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

10.01.2011

Platnosť dodatku:

10.01.2011 -

Zverejnenie dodatku:

25.01.2011

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2010 k Zml.o nájme nebyt.priestoru č. 42/2009 (PDF, 34,48 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33