Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 25/2016

Číslo v CRZ*:

25/2016

Číslo dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 172/2009

Názov dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 172/2009

Predmet dodatku:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 172/2009

Viazanosť k zmluve:

172/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nový nájomca: VMV dent s.r.o., Zupkova 23, 040 22 Košice, IČO: 48199508

Zmluvná strana :

pôvodný nájomca: MUDr. Vlasta Zajacová, Zupkova 23, 040 22 Košice, IČO: 17073103

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

12.08.2015

Platnosť dodatku:

12.08.2015 -

Zverejnenie dodatku:

19.01.2016

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dohoda o postúpení práv a prevzatí povinností zo Zmluvy o nájme nebyt.priestoru č. 172/2009 (PDF, 539,37 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33