Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 72/2009/1

Číslo v CRZ*:

72/2009/1

Číslo dodatku:

č. 1/2011

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 72/2009

Predmet dodatku:

Zmena výpovednej lehoty

Viazanosť k zmluve:

72/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku Košického samosprávneho kraja, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42 093 937

Zmluvná strana :

nájomca: Zuzana Balogová, Brezová 3, 040 01 Košice, IČO: 32 528 132

Zmluvná strana :

nájomca: Beáta Čorbová, Sokolovská 18, 040 11 Košice, IČO: 32 523 106

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

25.07.2011

Platnosť dodatku:

25.07.2011 -

Zverejnenie dodatku:

-

Účinnosť dodatku:

25.07.2011

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2011 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 72/2009 (PDF, 115,9 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33