Správa majetku KSK - zmluvy

Zmluva: 173/2014

Číslo v CRZ*:

173/2014

Číslo dodatku:

Dodatok č. 1/2014

Názov dodatku:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 174/2009

Predmet dodatku:

zmena čl. I, VI

Viazanosť k zmluve:

174/2009

Zmluvná strana :

prenajímateľ: Správa majetku KSK, Tatranská 25, 040 01 Košice, IČO: 42093937

Zmluvná strana :

nájomca: Farkema Plus s.r.o., Hollého 3, 080 01 Prešov, IČO: 44150750

Hodnota dodatku:

Podpísanie dodatku:

29.05.2014

Platnosť dodatku:

29.05.2014 -

Zverejnenie dodatku:

29.05.2014

Účinnosť dodatku:

-

Stav dokumentu:

platná

Prílohy:

Dodatok č. 1/2014 k Zmluve o nájme nebyt.priestoru č. 174/2009 (PDF, 664,78 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 10:41
Upravené: 01.08.2022 16:33