31. - 32. týždeň, časozberné video

Časozberné video z prác na moste pri obci Sirník v termíne od 14.11. až 27.11.2022.

Zoznam vykonávaných prác:

 • Realizácia nových časti NK v komore medzi kĺbom a P4
 • Osádzanie MDZ OP1, debnenie a betonáž MDZ
 • Izolácia pod rímsami od OP1 po kĺb
 • Izolácia plochy OP8-P4
 • Montáž kotvenia ríms
 • Oddebnenie nových častí v komorách NK
 • Realizácia ríms medzi OP1 a stredovým kĺbom
 • Montáž chráničiek pre predpínacie laná, strkanie lán
 • Realizácia prechodovej dosky
 • Montáž a presun stanov
 • Presun hmôt a materiálov
 • Odvoz materiálov

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2022 13:20
Upravené: 12.01.2023 18:29