Kancelária riaditeľa úradu

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Mgr. Radka Turyová referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 123 219, Divízna radka.turyova@vucke.sk
Ing. Judita Bachledová referent odborných činností - asistent riaditeľa Úradu KSK 055 7268 141 219, Divízna judita.bachledova@vucke.sk
JUDr. Jana Furmanová právnik 055 7268 148 315, Divízna jana.furmanova@vucke.sk
Matúš Rusnák vodič služobného vozidla 055 7268 304 15, Divízna matus.rusnak@vucke.sk

Oddelenie energetiky

meno pracovná pozícia telefónne
číslo
miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Vladimír Hlivák vedúci oddelenia 055 6196 682 511, Strojárenská 3 vladimir.hlivak@vucke.sk
Ing. Peter Kolcun referent pre energetiku 055 6196 681 513, Strojárenská 3 peter.kolcun@vucke.sk
Ing. Vladislav Vaššo referent pre energetiku 055 6196 649 506, Strojárenská 3 vladislav.vasso@vucke.sk
Ing. Ivana Semanová referent pre energetiku 055 7268 429 515, Strojárenská 3 ivana.semanova@vucke.sk
Ing. Jozef Šohajda technický kontrolór 055 6196 682 506, Strojárenská 3 jozef.sohajda@vucke.sk
Nina Bernardo asistent koordinátora implementačnej jednotky 055 7268 429 515, Strojárenská 3 nina.bernardo@vucke.sk

Oddelenie verejného obstarávania

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Marcel Kyseľ vedúci oddelenia 055 7268 403 311, Divízna marcel.kysel@vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová zástupca vedúceho oddelenia 055 7268 235 312, Divízna alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Drahomíra Minčičová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 404 312, Divízna drahomira.mincicova@vucke.sk
Mgr. Eva Harachová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 233 312, Divízna eva.harachova@vucke.sk
Ing. Renáta Rumanová referent pre verejné obstarávanie 055 7268 399 312, Divízna renata.rumanova@vucke.sk

Oddelenie IKT

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Igor Seman vedúci oddelenia 055 7268 332 117, Divízna igor.seman@vucke.sk
Mgr. Tatiana Sklenková referent odborných činností 055 7268 338 117, Divízna tatiana.sklenkova@vucke.sk
Ing. Peter Kupčík referent - správca webového sídla KSK 055 7268 334 116, Divízna peter.kupcik@vucke.sk
Ing. Ivan Augustiňák referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 335 116, Divízna ivan.augustinak@vucke.sk
Matej Pčola referent - správca informačnej infraštruktúry 055 7268 334 116, Divízna matej.pcola@vucke.sk
Ing. Igor Hojda referent - správca databáz a aplikácií 055 7268 337 117, Divízna igor.hojda@vucke.sk
Oliver Tóth Hajdu špecialista pre multimediálne komunikácie 055 7268 333 116, Divízna oliver.tothhajdu@vucke.sk
Ivan Beňuška referent podpory prevádzky 055 7268 220 116, Divízna ivan.benuska@vucke.sk

Oddelenie pre kontroling

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Zuzana Marcinčinová vedúci oddelenia 055 7268 168 313, Divízna zuzana.marcincinova@vucke.sk
Oľga Hadbavná referent pre kontroling 055 7268 168 313, Divízna olga.hadbavna@vucke.sk
JUDr. Vojtech Farkaš referent pre kontroling 055 7268 230 313, Divízna vojtech.farkas@vucke.sk

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

meno pracovná pozícia telefónne číslo miestnosť,
budova
e-mail
Ing. Natália Krajňáková vedúci referátu 055 6196 676 514, Strojárenská 3 natalia.krajnakova@vucke.sk
Mgr. Lucia Syrovičová finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 679 515, Strojárenská 3 lucia.syrovicova@vucke.sk
JUDr. Patrícia Hrubá finančný kontrolór referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov 055 6196 687 515, Strojárenská 3 patricia.hruba@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.10.2012 18:35
Upravené: 01.12.2021 11:24