ID - R010 II/582 Michalovce – Sobrance – Rekonštrukcia cesty

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miesto realizácie: Košický kraj, okres Michalovce a Sobrance

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 25 mesiacov

Hlavné aktivity projektu: Rekonštrukcia cesty II/582

Typ aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

Max. výška NFP: 2 367 373,68 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 124 598,62 €

Celková výška oprávnených výdavkov: 2 491 972,30 €

Celková dĺžka rekonštruovaných ciest: 7,6200 km

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2020 07:00
Upravené: 25.04.2020 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról