ID - R009 II/555 Michalovce - Veľké Kapušany - Kráľovský Chlmec

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miesto realizácie: Košický kraj, okres Michalovce a Trebišov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 25 mesiacov

Hlavné aktivity projektu: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/555

Typ aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

Max. výška NFP:  3 842 005,87 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 202 210,84 €

Celková výška oprávnených výdavkov: 4 044 216,71 €

Celková dĺžka rekonštruovaných ciest: 8,7580 km

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2020 07:18
Upravené: 25.04.2020 12:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról