ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov – Košice

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miesto realizácie: Košický kraj, Okres Košice – okolie

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:  marec 2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 25 mesiacov

Hlavné aktivity projektu: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/550 a II/548

Typ aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

Max. výška NFP:  3 717 455,93 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 195 655,58 €

Celková výška oprávnených výdavkov:  3 913 111,51 €

Celková dĺžka rekonštruovaných ciest: 12,5070 km

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2020 07:18
Upravené: 25.04.2020 12:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról