ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Miesto realizácie: Košický kraj, Okres Gelnica a Spišská Nová Ves

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: august 2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 25 mesiacov

Hlavné aktivity projektu: Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/547

Typ aktivity: Rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy

Max. výška NFP:  6 287 835,77 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 330 938,73 €

Celková výška oprávnených výdavkov:  6 618 774,50 €

Celková dĺžka rekonštruovaných ciest: 10,4780 km

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.04.2020 07:18
Upravené: 25.04.2020 12:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról