Východoslovenské múzeum v Košiciach sa stalo Múzeom roka 2017

Od júna sa Východoslovenské múzeum v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, môže oprávnene hrdiť titulom „Múzeum roka 2017“. 12. júna 2018 sa v Bratislave v Dvorane Ministerstva kultúry SR uskutočnilo odovzdávanie tejto ceny.

Riaditeľ múzea PhDr. Róbert Pollák po prevzatí oceneniaMúzeu bola cena udelená za obnovenie tabuľových malieb krídel Oltára sv. Petra a sv. Pavla, ktoré sú pokračovaním rozsiahleho a náročného reštaurovania celého projektu. Porotu zaujala aj výstava, ktorú Východoslovenské múzeum realizovalo so Slovenskou národnou galériou - "Leopold Horovitz - Stratený / Nájdený", na spolufinancovaní ktorej sa podieľal aj Košický samosprávny kraj.

"Každý rok podávame projekt. Naše múzeum malo to šťastie, že keď sa 'dobovým veriacim' koncom 19. storočia začala nepáčiť baroková gotika, my sme už boli a mali to kde dávať. U nás sú unikáty, ktorým sa chodí klaňať celá Európa," uviedol pre TASR Robert Pollák, riaditeľ oceneného múzea, ktoré bolo založené ako Hornouhorské múzeum v roku 1872. Zaujímavosťou je, že tento titul dostalo múzeum v rámci jubilejného – 145. roku fungovania múzea.

Osvedčenie o udelení tituluTitul Múzeum roka/Galéria roka udeľuje minister kultúry za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a komplexný profesionálny prístup. Základným kritériom pri hodnotení poroty je kvalita predložených predmetov súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe. Múzeá, alebo galérie, ktoré ašpirovali na titul museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu.

Video z odovzdávania cien:

Autor/zdroj: PhDr. Jana Knežová, PhD.
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.06.2018 16:00
Upravené: 22.07.2021 16:41