Výstava Dalího vo Východoslovenskom múzeu

Diela španielskeho maliara, sochára, filmára a spisovateľa Salvadora Dalího môžete vidieť vo Východoslovenskom múzeu od štvrtka 21. januára 2016. Výstava zo súkromných zbierok je výberom z diela jedného z najslávnejších umelcov surrealizmu. Na výstave, ktorá potrvá do 21. marca 2016 môžete vidieť litografie, keramiku, medaily, sieťotlač, známky a ďalšie jeho originálne práce.

Východoslovenské múzeum počas výstavyDalího maľba slúži prvotne na ilustráciu jeho teórií a nápadov. Považoval za dôležité neuvádzať to, čo vidíme, ale to, čo cítime, myslíme, možno bez toho, aby sme si to uvedomili. Výstava má pomôcť verejnosti v tom, aby uvidela a pochopila ako Dalí zhmotňuje svoje názory prostredníctvom svojho špeciálneho umeleckého jazyka formou obrazov, ktoré sa často objavujú bez hmatateľného aspektu, avšak pozorovateľ ich jasne pociťuje. Za zrakovým vnemom sa vždy nachádza široký rozsah čohosi nevysloviteľného, pričom je to oveľa dôležitejšie ako to, čo vidíme. Toto záhadné tajomstvo nás priťahuje a núti, aby sme uvažovali o zásadných otázkach života. Aj dnes je Dalí najprominentnejším predstaviteľom umeleckého surrealizmu. Hoci sa výraz “surrealizmus” objavuje prvýkrát už v diele francúzskeho básnika Gérarda de Nervala, ako doktrína, ako spôsob uvažovania sa ujala až v dvadsiatom storočí s príchodom André Bretona. Paranoidno-kritická metóda sa stáva spôsobom Dalího myslenia a sebarealizácie v umení. "Moja celá ambícia v maliarstve je zhmotniť s čo najmajestátnejšou zbesilosťou precízne obrazy konkrétneho iracionalizmu," hovoril Dalí. S obľubou vysvetľoval zmysel svojich diel, ale nešiel príliš hlboko do detailov. „Ak sa Vám to zdá príliš jednoduché, neváhajte mi to povedať, rád to trochu skomplikujem.“

****************
Cyklus ilustrácií k "Autobiografii Benvenuta Celliniho"
Salvador Dalí vytvoril túto prekrásnu sériu 16 fantastických ilustrácií k „Autobiografii Benvenuta Celliniho“ v roku 1945, v čase, keď žil v Spojených štátoch amerických. Osobnosť Benvenuta Celliniho, ako najväčšej postavy obdobia renesancie, bola Dalímu blízka, čerpal inšpirácie z jeho životných príbehov a mimoriadne kreatívneho umeleckého odkazu. Pre Dalího, rovnako ako aj pre Celliniho, bola mytologizácia vlastnej osobnosti a vlastného života normálna. Tým jeho umelecký pohľad na svet a pocit z neho poskytujú námety pre diela na vysokej úrovni v rôznych odvetviach umenia.

****************
Cyklus "Dvanásti apoštoli alebo Rytieri okrúhleho stola"
Táto séria bola pre Salvadora Dalího extrémne dôležitá, pretože vznikla v roku 1977 a bola plodom jeho dlhoročného vnútorného bádania a približovania sa Bohu. Dalí bol vždy úzkostný voči témam hriechu, hanby, viery. Nie náhodou má tento cyklus dvojaký názov "Dvanásti apoštoli" alebo "Rytieri okrúhleho stola." Legendy o rytieroch okrúhleho stola rozprávajú o rytieroch, ktorí dokonale napĺňajú rytiersku etiketu, svojimi čistými myšlienkami a činmi sa vydávajú na cestu za Svätým grálom - za kalichom, do ktorého Jozef  z Arimatey zachytil krv Ježiša Krista. Práve tieto čisté ľudské vlastnosti, vôľa konať a umrieť za svoje ideály a vieru, spájajú pre Dalího 12 apoštolov a 12 rytierov okrúhleho stola. Pre zvýraznenie singularity (božskej vznešenosti) litografie Dali ozdobil obrazy zlatými bodkami a úzkym zlatým lemom. Každá litografia má dvojaký názov s krátkym objasnením autora, odvolávajúc sa na symboly kultúrnych štúdií zo stredoveku.

Autor/zdroj: Východoslovenské múzeum
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.01.2016 11:30
Upravené: 28.06.2021 10:04