Desať rokov KSK

Košický samosprávny kraj (a ďalších sedem samosprávnych krajov) vznikol na základe Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky. Historicky prvé zasadnutie Zastupiteľstva KSK sa uskutočnilo 19. decembra 2001, Úrad KSK začal reálne fungovať v januári 2002.

Prvých desať rokov existencie Košického samosprávneho kraja mapuje dvojdielny dokument, ktorý bol odvysielaný v roku 2012 v televíznom Magazíne KSK vo všetkých regionálnych televíziách v Košickom kraji.

1. časť dokumentu 2. časť dokumentu
Magazín KSK č. 101 Magazín KSK č. 102

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobríková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.03.2016 12:10
Upravené: 23.03.2016 12:20