Konferencia JRC priblížila, ako môžu mestá a obce lepšie reagovať na klimatické zmeny

Konferencia Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien je jedným z 27 podujatí v EÚ, ktoré vybralo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v rámci pilotného projektu Science meets Parliaments, Science meets Regions.

Konferencia JRC v KošiciachOdpoveď na otázku, ako sa prispôsobiť zmenám klímy a jej vplyvom, budú hľadať účastníci konferencie Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien. Košický samosprávny kraj (KSK) ju organizoval v spolupráci s Európskou komisiou vo štvrtok 3. októbra vo Veľkej konferenčnej sále Univerzitnej knižnice na Technickej Univerzite v Košiciach. „Takzvané zelené projekty nie sú módnym trendom, ale nevyhnutnou odpoveďou na klimatickú zmenu podnebia. Sú kľúčové pri ochrane klímy a dokážu pozitívne ovplyvniť globálnu aj lokálnu ekonomiku. V Košickom kraji je príkladom dobrej praxe náš Program obnovy krajiny, ktorým chceme prinavrátiť vodu do vysychajúcej krajiny. Verím, že táto konferencia bude inšpiráciou pre predstaviteľov mestských, regionálnych a ústredných orgánov štátnej správy, ako aj súkromných firiem,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Konferencia JRC v KošiciachKonferencia Regióny a mestá v kontexte udržateľnej energetiky a klimatických zmien je jedným z 27 podujatí v EÚ, ktoré vybralo Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie v rámci pilotného projektu Science meets Parliaments, Science meets Regions. Účastníci konferencie získali príležitosť stretnúť sa s odborníkmi, oboznámiť sa s riešeniami, ale aj možnými nástrojmi, ktoré pomôžu pri realizácii lokálnych riešení v oblasti energetiky a klimatických zmien. Podujatie poukázalo aj na prekážky, s ktorými bojujú samosprávy pri implementácii integračných stratégií v oblasti zmeny podnebia. Starostovia, primátori a ďalší predstavitelia štátnej správy mohli predložiť svoje nápady a viac sa dozvedieť o tom, z akých zdrojov možno zafinancovať svoje projekty orientované na minimalizáciu zmien klímy a zmierňovanie jej vplyvov na spoločnosť. „Úlohou tejto konferencie nie je predpovedať budúcnosť, ale priblížiť sa k budúcnosti pomocou správnych nástrojov a správnych informácií,“ uviedol Trnka.

Konferencia JRC v KošiciachAko dodal, porozumenie a riadenie rizík zmeny klímy v regionálnom a mestskom meradle si vyžaduje vypracovanie spoločnej vízie medzi kľúčovými zúčastnenými stranami a dostatok pracovných vedeckých a technických odborníkov. Nevyhnutné sú lokálne poznatky o tom, ako sa môže región a mesto vyvíjať vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky. „Infraštruktúra pre základné služby, ako je energetika, voda, nakladanie s odpadmi, doprava a komunikácia, poháňa hospodársky rast mesta, podporuje sociálne potreby a je úzko spätá so zdravím, pohodou a kvalitou života obyvateľov. Aby boli mestá a obce obývateľné a udržateľné, musia tomu prispôsobiť infraštruktúru,“ poznamenal Trnka. Aj preto sa na konferencii skloňovalo, aké opatrenia možno prijať na zvýšenie odolnosti regionálnej a miestnej infraštruktúry.

Prezentácie:

  1. Valeria Liverini: JRC and the Pilot Project
  2. Ivana Hockova: FCH-JU: Accelerating the Implementation of hydrogen and fuel cells in Europe
  3. Arnulf Jäger-Waldau: Technology options and local resource potentials for renewable power generation
  4. Podpora opatrení zameraných na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a udržateľnej energetiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a ostatných spravovaných programov
  5. Kvetoslava Šoltésová: Aktuálne programy a nástroje financovania prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v SR (výber)
  6. IPC: Programy a nástroje financovania zmien v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov
  7. Barbora Kováčová: Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko –Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014-2020

Videozáznam:

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2019 14:00
Upravené: 30.01.2020 13:01