Kraj a mesto zabojujú o športujúce Košice

Kandidatúra Košíc na usporiadanie EYOF 2021 bola úspešná a zmluva s hostiteľským mestom Košice bola podpísaná dňa 21. júna 2016 v Minsku medzi Európskym olympijským výborom, Slovenským olympijským výborom a mestom Košice.

„Hry sme zdedili od primátora  a súčasného podpredsedu vlády SR pre investície Richarda Rašiho. Ich idea bola organizovať ich ako v holadskom Utrechte v roku 2013, kedy sa všetky podujatia konali v školských telocvičniach, ale na organizátorov sa zniesla vlna kritiky. Vieme, že sa nemôžeme rovnať olympijskému Baku, kde bude EYOF v tomto roku alebo maďarskému Gyoru, kde využili prostriedky určené na organizáciu OH 2024, ktoré sa v Budapešti neuskutočnia, ale v Košiciach EYOF chceme, “ hovorí primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Pôvodný rozpočet  z roku 2017 hovorí o celkových nákladoch na projekt vo výške niečo málo cez 25 miliónov eur. Pre porovnanie, v maďarskom Gyori hospodárili v roku 2017 s takmer 70 miliónmi. 

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček a predseda KSK Rastislav Trnka chcú rokovať s vládou, o stretnutie tento týždeň požiadali predsedu vlády Petra Pellegriniho.  

„Máme Košičanov vo vláde. Chceme veriť, že im záleží na rozvoji nášho mesta a preto sa plánujeme stretnúť a rokovať o navýšení štátnej podpory. Bez peňazí toto jedinečné podujatie zorganizovať nevieme. Detailne sme si zmapovali súčasný stav športovej infaštruktúry v meste. Musíme predsa vedieť, čo je potrebné zrekonštruovať či postaviť. Verím, že obmedzený čas, ktorý ešte máme na prípravu podujatia, využijeme efektívne, nakoľko je potrebné začať s výstavbou športovísk pre EYOF,“ dodal predseda KSK Rastislav Trnka.   

Keďže ide o podujatie mimoriadneho významu, mesto Košice a Košický samosprávny kraj sa dohodli na spoločnom postupe. 

Celkové priame aj nepriame predpokladané výdavky, ktoré súvisia s organizáciou EYOF 2021 predstavujú pre Košice a Košický samosprávny kraj bezmála 100 miliónov Eur. 

„K dnešnému dňu,  teda 2 roky pred konaním podujatia musíme konštatovať, že externé zdroje môžeme považovať za neisté, s malou pravdepodobnosťou zabezpečenia dofinancovania k danénu termínu 2021. Vzhľadom na časový tlak je nevyhnutné, aby mesto prevzalo záväzky na seba. EYOF v Košiciach chceme. Je to jedinečná príležitosť pre rozvoj mesta. Ide nielen o investície do športovej infraštruktúry, ale dlhodobo o podporu ekonomiky a rozvoja mesta i kraja,“ zdôraznil primátor mesta Košice.

Prezentácia projektu EYOF 2019 v Baku:

Autor/zdroj: Mesto Košice
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.02.2019 14:00
Upravené: 28.01.2020 13:40