Košická župa pokračuje v transparentnom výbere riaditeľov svojich organizácií

V polovici júna vyberal kraj riaditeľa Správy ciest KSK. Ústna časť výberového konania bola vysielaná naživo, otázky kládla uchádzačom aj verejnosť.

Košický samosprávny kraj pokračuje v transparentnom výbere riaditeľov svojich organizácií. V utorok 16. júna sa konalo výberové konanie na pozíciu riaditeľa najväčšej župnej organizácie, Správy ciest Košického samosprávneho kraja. Ústnu časť sledovala verejnosť online na sociálnych sieťach kraja. „Už v minulosti som deklaroval, že vedúcich zamestnancov chceme vyberať transparentne tak, aby nebola pochybnosť o ich odbornosti a schopnostiach. Aj preto pokračujeme v takejto forme „verejného vypočutia“. Ústna časť bola vysielaná naživo a verejnosť mohla klásť uchádzačom otázky prostredníctvom aplikácie slido. Verím, že vďaka prísnejšiemu nastaveniu výberových konaní budú na vedúcich pozíciách odborníci, ktorí budú posúvať krajské organizácie smerom dopredu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa Správy ciest Košického samosprávneho kraja sa prihlásilo päť uchádzačov, jeden z nich nespĺňal požadované kvalifikačné a odborné predpoklady a jeden svoju neúčasť vopred ospravedlnil. V písomnej časti absolvovali uchádzači test, ktorý preveril ich odborné znalosti. Úspešne ho absolvovali dvaja, ktorí postúpili do ústnej časti. V rámci nej predstavili zámer smerovania Správy ciest KSK aj jej koncepciu rozvoja.

Výberová komisia v zákonnej lehote vyberie do vedúcej pozície uchádzača s najvyšším počtom bodov, následne predseda predloží návrh na jeho vymenovanie Zastupiteľstvu KSK. Krajskí poslanci by mali o jeho vymenovaní rozhodovať na najbližšom rokovaní, 29. júna.

Záznam z výberového konania:

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2020 12:52
Upravené: 19.01.2021 17:32