Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Povinné informácie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Meno inštitúcie
    Košický samosprávny kraj

Adresa
    Úrad Košického samosprávneho kraja
    Námestie Maratónu mieru 1
    042 66 Košice

Úradné hodiny

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

Identifikačné číslo organizácie: 35 541 016
    DIČ: 2021624924

Spôsob zriadenia Košického samosprávneho kraja
    podľa Ústavy Slovenskej republiky a Zákona o samosprávnych krajoch (zákon č. 302/2001 Z.z.)

Orgány

Organizačná štruktúra
Vyhľadávanie v kontaktoch

Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Zákazky s nízkou hodnotou
Sadzobník správnych poplatkov
Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov

Právomoci

Kompetencie

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k samosprávnemu kraju je dostupný na viacerých stránkach usporiadaných podľa oblasti:

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    Prijímacia kancelária
    Úrad Košického samosprávneho kraja
    Námestie maratónu mieru 1
    Košice

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

Lagislatívne dokumenty:

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje Prijímacia kancelária Úradu Košického samosprávneho kraja.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.