Projekty IROP 2014 - 2020

Gelnica - Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici

       
Inovatívne učebne v Základnej škole v Gelnici
 

Biel - Škola - dokonalá s teóriou a praxou

       
Škola - dokonalá s teóriou a praxou
 

Ždaňa - Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa

       
Moderná polytechnická učebňa pre Základnú školu, Jarmočná 96, Ždaňa
 

Blatné Remety - Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety

       
Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety
 

Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY

       
Cyklistický chodník KROMPACHY centrum smer SLOVINKY
 

Harichovce - Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

       
Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce
 

Kuzmice - Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

       
Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice
 

Kráľovský Chlmec - Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci

       
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci
 

Čečejovce - Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce

       
Zriadenie nových učební v ZŠ s MŠ Čečejovce
 

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

       
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.01.2018 08:00
Upravené: 28.10.2021 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001