Museums

Name Address Contact Director

Banícke múzeum v Rožňave

Šafárikova 31

Rožňava, 048 01

058 7342 982

banmuz@mail.t-com.sk

Mgr. Pavol Lackanič

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Letná 50

Spišská Nová Ves, 052 01

053 4423 757

muzeumspisa@muzeumspisa.com

Ing. Zuzana Krempaská

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

 

M.R. Štefánika 65

Trebišov, 075 01

056 6727 008

trebisov.muzeum@vucke.sk

Mgr. Beáta Kereštanová

Východoslovenské múzeum v Košiciach

Nám. Maratónu mieru 2

Košice, 040 01

055 6220 309

info@vsmuzeum.sk

PhDr. Róbert Pollák

Zemplínske múzeum v Michalovciach

 

Kostolné nám. č 1

Michalovce, 071 01

056 6441 093

zm.mi@slovanet.sk

Mgr. Maroš Demko

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 26.07.2016 12:39
Modified: 29.07.2016 09:44