Theatres

Name Address Contact Director

Bábkové divadlo v Košiciach

Tajovského 4

Košice, 040 01

055 6220 049

info@babkovedivadlo-ke.sk

Mgr. Pavol Hrehorčák

Divadlo Romathan v Košiciach

 

Štefánikova 4

Košice, 040 01

055 7299 230

romathan@romathan.sk

Karol Adam, DiS. art.

Divadlo Thália Színház

 

Timonova 3

Košice, 040 01

055 6225 867

thaliatitkarsag@gmail.com

Mgr. art. Jozsef Czajlík

Spišské divadlo

 

Radničné nám. č. 4

Spišská Nová Ves, 052 01

053 4173 271

sekretariat@spisskedivadlo.sk

Mgr. Emil Spišák, Art.D.

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 26.07.2016 12:13
Modified: 28.07.2016 11:46