Cultural Centres

Name Address Contact Director

Gemerské osvetové stredisko

Betliarska 8

Rožňava, 048 01

058 7323 650

gos@gos.sk

Mgr. Helena Novotná

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Boľská 41

Kráľovský Chlmec, 077 01

056 6321 620

kcmap.kralovskychlmec@gmail.com

PaedDr. Gabriela Zvolenská

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

Zimná 47

Spišská Nová Ves, 056 01

053 4425 250

riaditelka@osvetasnv.sk

Mgr. Vladimíra Barbuščáková

Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach

Gorkého 1

Michalovce, 071 01

056 6441 348

zos@zosmi.sk

Mgr. Eva Raffayová

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria

Hlavná 52

Moldava nad Bodvou, 045 01

055 6714 592, 055 6714 578

riaditel@kcubar.sk

Michal Kupec, MA

Kultúrne centrum Abova

Bidovce 206

044 45

055 6965 807, 0917 525 665

kultura.abova@vucke.sk

Mgr. Tomáš Oravec, PhD.

 

 

 

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 26.07.2016 12:41
Modified: 28.07.2016 12:43