Social facilities


Name Address Contact

Anima
Domov sociálnych služieb

Andreja Kmeťa 2
Michalovce, 071 01
Tel: 056 6433 702
E-mail: info@animadss.sk

Arcus
Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Skladná 4
Košice, 040 01
Tel: 055/7292491, 055/7292492
E-mail: riaditel@arcuskosice.sk

Domko
Domov sociálnych služieb

Park mládeže 3
Košice, 040 01
Tel: 055 6001 911
E-mail: dsskepm@stonline.sk

Harmonia
Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov

Námestie A. Dubčeka 270
Strážske, 072 22
Tel: 056 6491 414
E-mail: riaditel@harmoniastrazske.sk

Idea
Domov sociálnych služieb

Breziny 264
Prakovce, 055 62
Tel: 053 4874 417
E-mail: dss.prakovce@nextra.sk

Jasanima
Domov sociálnych služieb

Špitálska 7
Rožňava, 048 01
Tel: 058 7881 645
E-mail: domovrv@nextra.sk

Amalia
Domov sociálnych služieb - organizačná súčasť Jasanimy

Košická 29
Rožňava, 048 01
Tel: 058 7885 310
E-mail: amalia1993@gmail.com, dssamalia@kidrv.sk

Lidwina
Domov sociálnych služieb

Ul. Mládeže 1
Strážske, 072 22
Tel: 056 6491 421
E-mail: riaditel@dss-strazske.sk

Lumen
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Jilemnického 1707/1
Trebišov, 075 51
Tel: 056 6724 049
E-mail: lumen@trenet.sk

Lúč
Domov sociálnych služieb

Hlavná 139
Šemša, 044 21
Tel: 055 6970 195 /200
E-mail: zsssemsa@stonline.sk

Ondava
Domov sociálnych služieb

Rakovec nad Ondavou 45
072 03
Tel: 056 6884 841-3
E-mail: riaditel@dssrakovec.sk

Regina
Domov sociálnych služieb

Kráľovce 195

044 44

E-mail: str.krin@stonline.sk

Subsidium
Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

Betliarska 18
Rožňava, 048 01
Tel: 058 7343 504
E-mail: maria.wernerova@vucke.sk

Via Lux
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov

Andraščíkova 2
Košice – Barca, 040 17
Tel: 055 6855 380, 055 6855 421
E-mail: ddkean@mail.t-com.sk

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 27.07.2016 11:28
Modified: 28.07.2016 13:35