Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Prílohy:

Príloha 1: Podrobná analýza Košického kraja

Príloha 2: Vyhodnotenie aktivít PHSR 2007-2013

Príloha 3: Dohoda o spolupráci

Príloha 4: Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) - pracovná verzia

Príloha 5: Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja

Príloha 6: Program budovania logistického centra pre agrokomodity v KSK

Príloha 7: Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013-2020 (RIS 2016+)

Príloha 8: Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji

Príloha 9: Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji

Príloha 10: Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji

Príloha 11: Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji

Príloha 12: Cestovná mapa riadenej migrácie v Košickom kraji

 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.