Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

09.10.2017

Výkon podpornej energetickej služby II. etapa

       

Predmetom zákazky je výkon podpornej energetickej služby, spočívajúcej v poradenskej a informačnej činnosti o možnostiach úspor energie, v optimalizácii prevádzky a nákladov...

 
25.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu - opakované VO

       

Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie vstupov - schodov do budovy so súpisným číslom 734 (bábkové divadlo), na pozemku registra C KN parc. č. 424, LV č. 4226, v katastrálnom...

 
25.09.2017

Obnova kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží

       

Obnova jestvujúcich kyvadlových dverných výplní na severnom bočnom schodisku na 1. až 3. nadzemnom podlaží budovy Úradu Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1 v...

 
18.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty skladu súp. č. 5603 na pozemku registra C KN parc. č. 2810 vrátane príslušenstva a pozemku registra C KN parc. č. 2810 o výmere...

 
14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti (budova) súp. č. 692 s príslušenstvom na pozemku registra C KN parc. č. 1157/2 a pozemkov parc. č. 1157/1, 1157/2,...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.