Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Politika prístupu k informáciám

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj zverejňuje povinne na svojom webovom sídle podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

Detailné informácie nájdete tu: https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/

Zverejnenie informácií:

KSK v záujme zvýšenia transparentnosti zverejňuje na svojej stránke aj nasledovné informácie:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

PhDr. Anna Heribanová
vedúca oddelenia organizačného, protokolu a zahraničných vzťahov
tel.: 055 7268 200
E-mail: anna.heribanova@vucke.sk

Ing. Daša Kolozsyová
prijímacia kancelária
tel.: 055 7268 201
E-mail: dasa.kolozsyova@vucke.sk

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.