Oznamy o voľných miestach z roku 2012

30.08.2012

Majster odbornej výchovy s aprobáciou potravinárska výroba

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy s aprobáciou potravinárska výroba.
 
24.08.2012

Učiteľ(ka) matematiky

       
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice oznamuje, že od 01. 09. 2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ matematiky.
 
24.08.2012

Vychovávateľ(ka) v školskom internáte

       
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, 040 01 Košice oznamuje, že od 30.08.2012 máme voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ v školskom internáte.
 
24.08.2012

Majster odbornej výchovy

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu majstra odbornej výchovy s aprobáciou : poľnohospodárska výroba na odlúčené pracovisko Zemplínska Teplica.
 
24.08.2012

Učiteľ s aprobáciou odborné predmety

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ odborných predmetov s aprobáciou: záhradníctvo - krajinné inžinierstvo
 
24.08.2012

Učiteľ s aprobáciou všeobecnovzdelávacie predmety

       
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Kukučínova 23, Košice oznamuje, že od 01.09.2012 je voľné miesto na pracovnú pozíciu učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka na odlúčené pracovisko Zemplínska Teplica.
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.05.2021 16:14
Upravené: 28.05.2021 16:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001