Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Školstvo v roku 2018

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

28.12.2018

Vyhodnotili tri najlepšie slovensko-francúzske projekty o M. R. Štefánikovi

       
Na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach ukončili projekt Cestami-necestami (po bitevných poliach) k dnešnej Európe. Učitelia a žiaci tejto školy ako jediní v Košickom samosprávnom kraji reflektovali na slovensko-francúzsku výzvu „Prvá svetová vojna a osobnosť generála M. R. Štefánika“.
 
11.12.2018

Cvičné firmy z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice získali dve víťazné Naj... ocenenia

       
Cvičné firmy z Obchodnej akadémie, Watsonova 61, Košice získali dve víťazné Naj... ocenenia na jubilejnom 20. ročníku medzinárodného veľtrhu cvičných firiem v Bratislave v dňoch 22. a 23.11.2018.
 
10.12.2018

SOŠ automobilová zbiera elektoodpad

       
SOŠ automobilová v Košiciach bola vybraná do projektu Elektroodpad: Dopad 2. Cieľom projektu je predstaviť životný cyklus elektrospotrebičov od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu.
 
07.12.2018

Veľtrh vysokých škôl

       
Viac informácií – lepší výber vysokej školy: v tomto duchu sa niesol 5. ročník „Veľtrhu vysokých škôl“ , ktorý sa konal 27.11.2018 v športovej hale Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach v rámci kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl.
 
04.12.2018 Rožňava

Úspešná práca cvičných firiem v Obchodnej akadémii v Rožňave

       
Veľtrhy cvičných firiem patria k jedinečným podujatiam, na ktorých si žiaci overia vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas teoretickej prípravy v prostredí školy. Získajú možnosť prezentovať svoju firmu, konfrontovať svoju činnosť s inými domácimi i zahraničnými CF, vyskúšajú si obchodné zručnosti v reálnom priestore výstaviska, komunikujú v cudzom jazyku. Cvičné firmy Obchodnej akadémie v Rožňave sa pravidelne zúčastňujú medzinárodných veľtrhov cvičných firiem, na ktorých dosahujú výborné výsledky v jednotlivých kategóriách.
 
03.12.2018

Výstava fotografických súťažných prác žiakov

       
Výstava fotografických súťažných prác žiakov študijných odborov 3447 K grafik digitálnych médií a 8283 M reklamná tvorba v rámci Európskeho týždňa odborných zručností v dňoch 5. – 9.11.2018.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

 

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2022 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.