Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zabezpečenie sociálnej služby Košickým samosprávnym krajom

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Košický samosprávny kraj zabezpečuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom na svojom území. V súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sú v jeho pôsobnosti tieto sociálne služby:

I. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

Všetky žiadosti o poskytnutie sociálnej služby sa vybavujú na Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

Poskytnutie sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich krokov:

  1. krok: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (postup tu)
  2. krok: Zabezpečenie sociálnej služby (postup tu)


Zoznam zariadení:

II. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, integračnom centre, o poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby a špecializovaného poradenstva

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených sociálnych služieb podáva žiadosť priamo ním vybranému poskytovateľovi sociálnych služieb (kompletný zoznam poskytovateľov sociálnej služby v Košickom kraji je zverejnený na webovej stránke KSK www.vucke.sk v časti sociálne veci / register poskytovateľov)

Kontaktné miesto Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho pre získanie poradenstva o možnostiach poskytnutia sociálnej služby, resp. o riešení nepriaznivej sociálnej situácie (nielen v pôsobnosti KSK): Kancelária prvého kontaktu

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2020 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.