District of Trebišov

Bačka Bačkov Bara Biel Boľ Borša
Boťany Brehov Brezina Byšta Cejkov Čeľovce
Čerhov Černochov Čierna Čierna nad Tisou Dargov Dobrá
Dvorianky Egreš Hraň Hrčeľ Hriadky Kašov
Kazimír Klin nad Bodrogom Kožuchov Kráľovský Chlmec Kravany Kuzmice
Kysta Ladmovce Lastovce Leles Luhyňa Malá Tŕňa
Malé Ozorovce Malé Trakany Malý Horeš Malý Kamenec Michaľany Nižný Žipov
Novosad Nový Ruskov Parchovany Plechotice Poľany Pribeník
Rad Sečovce Sirník Slivník Slovenské Nové Mesto Soľnička
Somotor Stanča Stankovce Strážne Streda nad Bodrogom Svätá Mária
Svätuše Svinice Trebišov Trnávka Veľaty Veľká Tŕňa
Veľké Ozorovce Veľké Trakany Veľký Horeš Veľký Kamenec Viničky Višňov
Vojčice Vojka Zatín Zbehňov Zemplín Zemplínska Nová Ves
Zemplínska Teplica Zemplínske Hradište Zemplínske Jastrabie Zemplínsky Branč

 

 

 

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 23.05.2016 12:36
Modified: 29.06.2016 10:12