District of Košice Okolie (Surrounding)

Bačkovík Baška Belža Beniakovce Bidovce Blažice
Bočiar Bohdanovce Boliarov, Budimír Bukovec Bunetice
Buzica Cestice Čakanovce Čaňa Čečejovce Čižatice
Debraď Drienovec Družstevná pri Hornáde Ďurďošík Ďurkov Dvorníky-Včeláre
Geča, Gyňov, Hačava, Háj Haniska Herľany
Hodkovce, Hosťovce Hrašovík Hýľov Chorváty Chrastné
Janík Jasov Kalša, Kecerovce Kecerovský Lipovec Kechnec
Kokšov-Bakša Komárovce Kostoľany nad Hornádom Košická Belá Košická Polianka Košické Oľšany
Košický Klečenov Kráľovce Kysak Malá Ida Malá Lodina Medzev
Milhosť Mokrance Moldava nad Bodvou Mudrovce Nižná Hutka Nižná Kamenica
Nižná Myšľa Nižný Čaj Nižný Klátov Nižný Lánec Nová Polhora Nováčany
Nový Salaš Obišovce Olšovany Opátka Opiná Paňovce
Peder Perín-Chym Ploské Poproč Rákoš Rankovce
Rešica Rozhanovce Rudník Ruskov Sady nad Torysou Seňa
Skároš Slančík Slanec Slanská Huta Slanské Nové Mesto Sokoľ
Sokoľany Svinica Šemša Štós Trebejov Trsťany
Trstené pri Hornáde Turňa nad Bodvou Turnianska Nová Ves Vajkovce Valaliky Veľká Ida
Veľká Lodina Vtáčkovce Vyšná Hutka Vyšná Kamenica Vyšná Myšľa Vyšný Čaj
Vyšný Klátov Vyšný Medzev Zádiel Zlatá Idka Žarnov Ždaňa

 

 

 

 

 

 

 

 

Author/source: Archív KSK
Published: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Created: 23.05.2016 12:46
Modified: 29.06.2016 11:12