Archív zákazok s nízkou hodnotou

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

24.05.2016

Výstavba novej trafostanice a zriadenie VN prípojky pre napojenie trafostanice na rozvodnú sieťozitár Šaca

       

Realizácia stavebných prác súvisiacich so zriadením VN prípojky a trafostanice pre depozitár VSM v Košiciach – Šaci.

 
20.05.2016

Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Hodkovciach (PD, AD a IČ)

       

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a rozpočtu...

 
06.05.2016

Skrinky na chemikálie

       

Predmetom zákazky je dodanie nových plechových skriniek na chemikálie, montáž a napojenie na odsávanie. Podrobnosti o zákazke sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a jej...

 
19.04.2016

Grafická príprava, textové spracovanie a tlač publikácie

       

Komplexné spracovanie (grafická príprava, textové spracovanie a tlač) publikácie zaoberajúcej sa piatimi národnými kultúrnymi pamiatkami na území KSK.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:49
Upravené: 06.02.2024 09:22

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001