Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

14.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na zameranie vstupov - schodov do budovy so súpisným číslom 734 (bábkové divadlo), na pozemku registra C KN parc. č. 424, LV č. 4226, v katastrálnom území...

 
14.09.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parc. č. 154/1 o výmere 210 m², v k. ú. Zemplín.

 
12.09.2017

Vyhotovenie geometrického plánu

       

Geometrický plán na identifikáciu parciel registra E KN parc. č. 3425 a parc. č. 3426 na stav registra C KN a vyznačenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku...

 
25.08.2017

Finačný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle výzvy

 
25.08.2017

Digitálne zastupiteľstvo

       

Dodanie predmetu zákazky v zmysle výzvy.

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.