Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

26.02.2018

Dodávka a montáž klimatizácie v hlavnej sále Tabačky

       

Predmet zákazky zahŕňa dodanie a montáž klimatizačných jednotiek v hladnej sále v objekte Tabačky v zmysle Výzvy na predloženie ponuky a jej príloh.

 
07.02.2018

Tonery pre tlačiarne Úradu KSK na rok 2018

       

Predmet zákazky zahŕňa nákup a dodanie kompletného sortimentu originálnych a nových – kompatibilných tonerov pre tlačiarne a kopírovacie zariadenia Úradu Košického samosprávneho...

 
22.12.2017

Dodávanie toaletných potrieb pre Úrad KSK v roku 2018

       

Dodávanie toaletných potrieb pre Úrad KSK v roku 2018 zmysle výzvy a jej príloh.

 
20.11.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku registra C KN parcelné číslo 529/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 44 m2 a novovytvorených pozemkov...

 
09.11.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty vecného bremena práva prechodu a prejazdu v rozsahu 23 m² cez pozemok registra C KN parc. č. 1408/1 v k. ú. Stráňany, obec Michalovce, okres...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.