Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Archív zákazok s nízkou hodnotou

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Zoznam zákaziek obstarávaných Úradom KSK podľa §117 do júla 2019. Novšie zákazky nájdete tu.

27.06.2017

Odstránenie havarijného stavu po vodnej havárii

       

Odstránenie havarijného stavu - Oprava stien, podláh a dverí po vodnej havárií

 
23.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra C KN parc. č. 1407/2 o výmere 20 m2 a 1408/2 o výmere 27 m2 podľa geometrického plánu č. 45353221-120/2017 na určenie vlastníckeho...

 
23.06.2017

Program pre vzdialenú podporu, porady, prezentácie a ovládanie počítača – TeamViewer alebo ekvivalent

       

Dodanie programu pre vzdialenú podporu, porady, prezentácie a ovládanie počítača – TeamViewer alebo ekvivalent v zmysle výzvy a jej príloh

 
22.06.2017

Výroba a montáž slnolamov Verejná knižnica J. Bocatia

       

Dodanie a montáž slnolamov v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh.

 
20.06.2017

Vyhotovenie znaleckého posudku

       

Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností na Exnárovej ulici 10 v Košiciach za účelom predaja - budovy telocvične so súpisným číslom 960, ...

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23] 

Staršie informácie o zákazkách obstarávaných podľa §117 (predtým označované ako zákazky podľa §9 ods.9 a ešte skôr ako zákazky s nízkou hodnotou) nájdete v archíve štvrťročných zhrnutí.

Koniec obsahu.


ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2009-2024 Košický samosprávny kraj. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.